5 januari, 2016

VED

HUR MÄTER MAN VED?

Ved mäter man i kubikmeter (m³) och köps stjälpt (lösved), travat på pall, packad i säckar eller på annat sätt. Var uppmärksam på att stora delar av kubikmetern kan vara luft och därför ser lösved mer ut än t.ex. färdigstaplade säckar.

BJÖRKVED I STAPELBARA SÄCKAR

Vi på Norrortved erbjuder torr björkved packade i 40-liters säckar. Varje vedbit är 30 cm och en säck ved väger ca 15 kg. Veden är torr och håller fuktighetshalt under 20 %. För att förenkla hanteringen, är veden i våra säckar redan staplad och säckarna är stapelbara på varandra. Två (2) kubik lösved motsvarar 30 st av våra vedsäckar.

staplad ved norrortved.se

FÖRDELAR MED STAPELBARA SÄCKAR

Det finns fördelar med att köpa veden i stapelbara säckar. När vi levererat din vedbeställning är det betydligt enklare för dig att flytta veden från uppfarten så den inte blir ståendes där, vilket sker vid köp av stor säck med lösved.

Är du van att köpa lösved har du säkert upplevt att ögat kan luras av mängden, det ser alltid ut att vara mer i säcken än när veden står uppstaplad i vedboden.

Köpa ved Stockholm?
Våra vedpriser